Huidige productie

In 2020  gaan we “Filet de Sax” van Peter Kremel op voeren, met in de regie Roberto Van Laere.

“René en Germaine zijn een koppel waarvan René sinds enkele jaren op prepensioen is. Hij ligt volledig onder de “sloef” en vindt elke dag zijn taken opgeschreven op een groot bord in de living. 
Op een dag krijgt Germaine een brief van haar zuster Angèle, die zij al jaren niet heeft gezien, met het bericht dat zij met haar nieuwe vriend op bezoek komt.
Wanneer Angèle en haar vriend verschijnen, ontstaan er chaotische en hilarische situaties.”

Het opvoeren gaat zoals reeds vele jaren opnieuw door in het CC De Klavers in Belsele op volgende datums: vrijdag 20 maart, zaterdag 21 maart, vrijdag 27 maart, zaterdag 28 maart om 20u en op zondag 22 maart om 15u.